Go to navigation

Olycksdata

 

Olycksdata: Här ligger rådata i en Excelfil med några diagram med aktuella olycksdata från 1997

(uppdaterad 2016-05-13/LE) Hämta filen ->Dodade_i_Norden.xls

 

 

Olycksdata med längre perspektiv 1950-2014  Hämta filen->

 null

 null