Go to navigation

Hvorfor prioritere tid til NVF arbejde – for eksempel IKT udvalget?

  • Udvalget er et både nationalt og nordisk netværk for videndeling i forhold til et fagligt specifikt område
  • Deltagelse giver mulighed for personlig kontakt - når man har brug for faglig hjælp i dagligdagen
  • Udvalgsarbejdet udvider deltagernes horisont. Man får ikke alene viden om, hvad der foregår nationalt og nordisk, men også fortrolig viden om, hvorfor aktiviteter finder sted
  • Udvalgsarbejdet giver viden om organisering i de nordiske vejforvaltninger – og hvad formålet er hermed
  • Det er personligt udviklende og giver kompentencer, for eksempel tilrettelæggelse, formidling, kommunikation, indsigt, sprogligt, menneskeligt
  • IKT vil næste periode arbejdet tæt sammen med ITS – med ekstra muligheder for videndeling
  • Netværksgruppen giver mulighed for at informere om sin virksomheds arbejdsopgaver – i det hele taget komme ud med budskab til mange. Og at få tilsvarende indsigt i andres opgaver.

Ledende land for et fagudvalg har ansvar for hele udvalgets arbejde: initiativ, tilrettelæggelse af møder, administration og rapportering til Forbundsstyrelsen. I denne periode er DK ledende land for IKT. Sverige er ledende land i perioden 2012 – 2016.