Go to navigation

Vi håller sommarmöte/årsmöte för alla medlemmar varje år i juni.

År 2009 var vi i Skagen i Danmark.

År 2010 var vi i Nådendal i Finland.

År 2011 var vi i Kiruna i Sverige.