Go to navigation

Ladda ner vår brosjyre nedenfor: 

Uusioasfaltti - Kierrätys

Sustainable asphalt - Reuse

Grön asfalt - Återvinning

Fornybar asfalt - Gjenvinning

Baredygtig asfalt - Genbrug

Grant malbik - Endurvinnsla

Endurnytiligt asfalt - Endurvinna

 

 

 

26/02 2020

Via Nordica fångar transportsektorns brännande frågor

Hur ska transportsektorn klara av de enorma utmaningar som klimatförändringarna ställer oss inför? Är elvägar och självkörande fordon framtiden? Hur kan vi använda...

Mer
16/01 2020

NVF-stödd forskning om samspelet mellan gående och cyklister uppmärksammad vid Transportforum

Forskningsrapporten ”Utformning för ett bättre samspel mellan gående och cyklister i korsningspunkter – en studie från Göteborg” presenterades på konferensen...

Mer
23/01 2014

Svenska beläggningsutskott ordnar ett Specialistseminarium i Stockholm

För 10:e året i rad kommer NVF:s svenska utskott beläggning att arrangera ett specialistseminarium. Redan nu kan ni boka in den 23 januari i Stockholm. Programmet kommer...

Mer

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer