Go to navigation

Kontingenter

Kontingenterne i NVF's danske afdeling er følgende:

Gruppemedlemmer (Asfaltindustrien, DTL, Dansk Byggeri, Vejdirektoratet m.fl): 5.500 kr.
Kommuner: 2.750 kr.
Virksomheder, gruppe 1 (over 500 ansatte): 3.850 kr.
Virksomheder, gruppe 2 (mellem 100 til 500 ansatte): 2.750 kr.
Virksomheder, gruppe 3 (under 100 ansatte): 1.650 kr.

Det er virksomheden, der bliver medlem af NVF's danske afdeling, og som skal betale kontingent, ikke udvalgsmedlemmerne.

Når virksomheden er blevet medlem, kan den indstille et vilkårligt antal medarbejdere til deltagelse i de danske udvalg. Det er bestyrelsen for den danske afdeling, der træffer beslutning om udvalgsammensætningen. 

Kontakt NVF-sekretær Marianne Worm for yderligere oplysninger.

Marianne Worm
NVF-sekretær
C/O Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Telefon: +45 7244 3373
Email: mwo@vd.dk