Go to navigation

Organisation

Under styrelsen sorterar utskotten, där föreningens huvudsakliga verksamhet pågår. Utskotten kan ha en eller flera underlydande arbetsgrupper.

Varje avdelning fastställer en stadga för den egna verksamheten. Avdelningen bestämmer själv om medlemskap, avdelningsstyrelse, medelsfördelning och arbetsformer för avdelningen. En avdelnings stadga ska dock innehålla de bestämmelser som betingas av förbundsstadgarna.

Med medlemskap i avdelning följer medlemskap i förbundet.