Go to navigation

Medlemsorganisationer

Läs om hur ditt företag/din organisation kan bli medlem

Finska avdelningens medlemsföretag/-föreningar

Aalto-universitetet

Andament Oy

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

Arctic Machine Oy

Esbo stad/ Tekniska centralen och stadsplaneringscentralen

Carement Oy

Helsingforst stad

Destia Oy

Helsingin seudun liikenne HSL

FCG Planeko Oy

INFRA ry

Finnmap Infra Oy

Jyväskylän kaupunki

Finnsementti Oy

Koneyrittäjien liitto ry

Innogeo Oy

Lahden kaupunki

Insinööritoimisto Pontek Oy

Lapin liitto

Lemminkäinen Infra Oy

Liikenneturva ry

Miranet Oy

Liikennevakuutuskeskus

NCC Roads Oy

Liikennevirasto

Nokian Renkaat Oyj

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Nynas Oy

Mikkelin kaupunki

Ramboll Finland Oy

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry

Rapal Oy

Oulun kaupunki

Sabik Oy Ab

Suomen Betoniyhdistys ry

Sito Oy

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

STRABAG Oy

Suomen Kuntatekniikan Yhdistys ry

Strafica Oy

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

Swarco Finland Oy

Suomen Tieyhdistys ry

Sweco Ympäristö Oy

Suunnittelu- ja Konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry

Tekla Oy

Tampereen kaupunki

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Tampereen teknillinen yliopisto

Tetra Chemicals Europe Oy

Tekniikan Akateemiset ry

Traficon Oy

Tekniska Föreningen i Finland rf.

Trafix Oy

Uudenmaan liitto

Vianova Systems Finland Oy

Ympäristöministeriö

VR Track Oy

Ålands landskapsregering/Trafikavdelningen

WSP Finland Oy

 

YIT Rakennus Oy