Go to navigation

Medlemsorganisationer

Suomen osaston jäsenorganisaatiot:
Finska avdelningens medlemsorganisationer:

Aalto-yliopisto

Andament Oy

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

Arctic Machine Oy

Espoon kaupunki

Carement Oy

Helsingin kaupunki

Civilpoint Oy (ent. Vianova Systems Finland Oy)

Helsingin seudun liikenne HSL

Destia Oy

INFRA ry

FCG Planeko Oy

Jyväskylän kaupunki

Finnmap Infra Oy

Koneyrittäjien liitto ry

Finnsementti Oy

Lahden kaupunki

Innogeo Oy

Lapin liitto

Insinööritoimisto Pontek Oy

Liikenneturva ry

Lemminkäinen Infra Oy

Liikennevakuutuskeskus

Miranet Oy

Liikennevirasto

NCC Roads Oy

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Nokian Renkaat Oyj

Mikkelin kaupunki

Nynas Oy

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry

Oy Liljestrand B

Oulun kaupunki

Ramboll Finland Oy

Suomen Betoniyhdistys ry

Rapal Oy

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Sabik Oy Ab

Suomen Kuntatekniikan Yhdistys ry

Sito Oy 

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

STRABAG Oy

Suomen Tieyhdistys ry

Strafica Oy

Suunnittelu- ja Konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry

Swarco Finland Oy

Tampereen kaupunki

Sweco Ympäristö Oy

Tampereen teknillinen yliopisto

Tekla Oy

Tekniikan Akateemiset ry

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Tekniska Föreningen i Finland rf.

Tetra Chemicals Europe Oy

Uudenmaan liitto

Traficon Oy

Ympäristöministeriö

Trafix Oy

Ålands landskapsregering/Trafikavdelningen

VR Track Oy

 

WSP Finland Oy

 

 

YIT Rakennus Oy