Go to navigation

Kielipolitiikka

Pohjoismaisessa yhteistyössä kielellisellä yhteisyydellä on perinteisesti ollut suuri merkitys. Sen merkitys on edelleen vahva, ja siitä syystä tanska, norja ja ruotsi ovat edelleen pääkieliä PTL:n toiminnassa.

Liiton kokouksissa virallisia kokouskieliä ovat tanska, norja ja ruotsi. Pääasiallisesti keskustelut ja esitykset tapahtuvat näillä kielillä. Mikäli kieli merkitsee estettä tiedon antamiselle tai sen ymmärtämiselle, voidaan asia ilmaista myös englanniksi.