Go to navigation

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Organisaatio

PTL:n Suomen osaston organisaatio
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin Suomen osaston hallituksen alaisena on jaostoja, joissa yhdistyksen pääasiallisin toiminta tapahtuu. Jaostojen alaisena voi toimia yksi tai useampia työryhmiä. 

Osasto vahvistaa oman toimintansa säännöstön ja päättää omatoimisesti jäsenyydestä, osastohallituksesta, varainjaosta ja osaston työmuodoista. Osastonsäännöstön tulee kuitenkin sisältää liittosääntöjen vaatimat säännökset.

Osaston jäsenyys merkitsee myös liittojäsenyyttä.