Go to navigation

Språkpolicy

Den på de skandinaviska språken baserade språkliga gemenskapen har alltid varit av stor betydelse i det nordiska samarbetet. Denna betydelse har inte minskat och därför kommer danskan, norskan och svenskan också i fortsättningen att vara huvudspråk i NVF:s verksamhet.

Vid NVF:s möten är de danska, norska och svenska språken officiella mötesspråk. Diskussioner förs och föredrag hålls i huvudsak på något av dessa språk. I de fall där språket innebär ett hinder för att bli förstådd eller kunna ta emot information, kan man använda sig av engelska.