Go to navigation

2017

 • 25-26 oktober 2017: Utskottsmöte i Odense
 •    
              
  Minnesanteckningar [pdf]

              Presentationsmaterial

               New mobility options in Reykjavík - Þorsteinn R. Hermannsson, Reykjavik, IS [pdf]
               Anpassning av statliga vägar i stadsutvecklingssammanhang - Jukka Peura, Trafikverket, FI [pdf]
               Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 i Sverige - Jimmy Grandin, Trafikverket, SE [pdf]

               Om byvekstavtaler i Norge - Karl Sandsmark, Statens vegvesen, NO [pdf]
               Sykkeltunneller - Kjell Erik Myre, Statens vegvesen, NO [pdf]
               Aktuella letbane projekt i Finland - Marek Salermo, Helsingfors, FI [pdf]
               Gang i København - Anders Rody Hansen, Köpenhamn [pdf]
               Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar - Pia Sundbergh, Trafikanalys [pdf]
               Selvkjørende kjøretøy - Anders Jordbakke, Analyse & strategi [pdf]

               Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade - Stig Langsager, Odense, DK [pdf]

               Strategier for udvikling - Søren Hansen, Ramböll [pdf]

               Fact sheet - Odense [pdf]

   

           

          

   


  20-21 mars 2017: Utskottsmöte i Stockholm

              Agenda [pdf]      
              Minnesanteckningar [pdf]

              Presentationsmaterial  

              20170320 Utskottsmöte - John Hultén [pdf]
              Trängselskatt – lärdomar och idéer för framtiden - Christian Nilsson - WSP [pdf]
              Linje 4 Pilotprojekt - Karin Hassner - WSP [pdf]
              20170321 Utskottsmöte - Jimmy Johansson [pdf]
              Lånecykelsystem i Finland - Marek Salermo - Finland [pdf]
              Spårvagn – Nytt flyt på stadsutveckling - Björn Silfverberg - Finland [pdf]
              Slik har Trondheim stanset veksten i biltrafikken - Kjetil Strand - Norge [pdf]
              Siste nytt på verktøyfronten – ny kunnskap - Anne Ogner - Norge [pdf]   

   
  2016

   

  •  24 oktober 2016: Konstituerande möte - Minnesanteckningar [pdf], Presentation [pdf]