Go to navigation

Möten

Udvalget afholdt et opstartsmøde i København 1-2. februar 2017. Formålet var at samle så mange som muligt for at få aftalt hvilke arbejdsgrupper som vil være relevante i udvalget i denne periode og for at få kommentarer til udvalgets virksomhedsplan.

Her kan ses mødets indkaldelse og referat.

Program for møde i København 1-2. februar 2017

Referat for møde i København 1-2. februar 2017