Go to navigation

Tunnelutvalget i samarbeid med Trafikksikkerhetsutvalget arrangerer seminar 20. - 21. oktober 2010

Scandic Hotel Ariadne, Stockholm: " Tunnelsäkerhet ur trafikantens perspektiv".      

Program her:

Dagsorden (pdf)


Inledning av Seminarium (pdf)  Kjell Windelhed

Tunnelsäkerhet i Nordiska vägtunnlar


Stockholm en tunnelstad i världen (pdf) Henrik Sundquist


Var i tunneln och i vilken typ av tunnlar sker de flesta olyckorna? (pdf) Arild Engebretsen

Projektrapport – Hur upplever trafikanterna säkerheten i vägtunnlar? (pdf) Suzanne de Laval

Safety and attractive road tunnels by lighting design (pdf) Gunnar D Jensen


Test av tunnelsäkerhet enligt Euro TAP (pdf) Robert Sauter

PIARC’s pågående arbete om kommunikation med tunneltrafikanter (pdf) Ruggero Ceci


Så överlevde Jag en verklig tunnelbrand… (pdf) AndersBergqvist, Suzanne de Laval (filmad intervju med Per Steen + familj)

Säkerhetsplanering och Riskhantering i vägtunnlar


Säkerhetstänk under planering och projektering av Norra Länken (pdf) Arne Brodin

Ny modell för Riskanalys (pdf) Arild Ragnöy

Ny intressant teknik för tunnelsäkerhet

 

Projektrapport – Utvärdering av EU-projekt om vägtunnelsäkerhet (pdf) Bernt Freiholtz

Sprinkler i vägtunnlar (pdf) Ragnar Wighus

Sprinklersystem och detektion (pdf) Haukur Ingason, Släcksystem (pdf) Ulf Lundström

Tunnelventilation (pdf) Rune Brandt

Belysning – Nya ljuskällor och inverkan av ljusa väggar (pdf) Thim Nørgaard Andersen

Teknik för att informera trafikanterna inne i tunneln (pdf) Mats Larsson

Värmekameror för detektering i problematisk miljö (pdf) Kenneth Nyström