Go to navigation

2009-10-01

Odense 1-2 Oktober 2009

Dokumentation från mötet

  Program  Referat
 Deltagarförteckning  Bilaga 1 Planleggningens dilemma-Malene Freudendal-Pedersen, Roskilde Universitet
Bilaga 2 Byrummet- Vad er et smut byrum- Rikke Sode, Gehl Architects  Bilaga 3 Stöj i Byer- hvad er stöj? - Allan Jensen, Ramböll
Bilaga 4 Odense kommunes planer för byplanläggning, trafik og miljö- Birthe Papsö, Odense kommune   
   
   
 Referat NVF miljöutskottsmöte Odense 2 okt