Go to navigation

 

NVF-seminarium: Trafikant i Staden

Kampen on Gaturummet – Vem vinner?

 

10.-11. juni, Majvik, Finland

 

Deltagere

 

Öppningsanförande

Peter Molin, finsk utskottsordförande

 

Planering och dimensionering

 

Dimensionering av gaturummet

Kalevi Wahlsten, Helsingfors stadsplaneringskontor, Finland

Gaturummet i dag

Terhi Tikkanen-Lindström, WSP Finland

Kampen om gaturummet från ett trafiksäkerhetsperspektiv

Christel Kautiala, Destia, Finland

Planerings- och projekteringsprocessens inverkan på vägars byggkostnader

Emil Matintupa, Ramboll Finland

Den ideala bytespunkten

Ylva Löf, Göteborgs stad, Sverige

Fælles trafikarealer (Shared Trafficspaces) i Danmark

Bjarne Winterberg, Rambøll Danmark

Handbok för gång-, cykel- och mopedtrafik (GCM)

Charlotte Berglund, Sweco, Sverige

 

Utveckling av stadens centrum

 

Case Jyväskylä:

Kari Ström, Jyväskylä stad, Finland

Case Uleåborg:

Jaakko Ylinampa, Uleåborgs stad, Finland

Samspel i trafikplaneringen

Juha-Pekka Turunen, Helsingfors stadsplaneringskontor

Tillgänglighet för alla – universiell utformning

Erika Helin & Ari Liimatainen, Vägförvaltningen, Finland och NVF Tillgänglighet

 

Innovativ markanvändning

 

Case: Alberga i Esbo, Ring I Vallberget

Kari Kotro & Erkki Heikkinen, FCG Planeko, Finland

Case: Alberga i Esbo, Hur utnyttja Mästartunnelns tak?

Ossi Keränen, Esbo stad, Finland

Case: Oslo, Bjørvika-projektet i Oslo – Fordeling av gatebredde og visualisering

Steinar Berntsen, ViaNova Plan og Trafikk, Norge

Case: Helsingfors , Servicetunneln i Helsingfors centrum

Jouni Maidell, Helsingfors stads byggnadskontor, Finland

Case: Helsingfors , Kampens trafikarrangemang

Seppo Jaakonaho, Helsingfors stadsplaneringskontor, Finland

Case: Helsingfors , Trafikplaneringen som en del av Busholmens (f.d. hamnområde) markanvändningsplanering samt det f.d. hamnjärnvägsschaktet som gång- och cykelväg

Kaisa Lahti, Helsingfors stadsplaneringskontor, Finland

Spårtaxi: ett urbant transportsystem som konkurrerar med bilen - på riktigt

Carl-Johan Engström, Uppsala kommun