Go to navigation

Nordiska Vägtekniska Förbundet 70 år (17.06.05)

Kompetens utan gränser i 70 år

Nordiska Vägtekniska Förbundet firade sitt 70-årsjubileum den 17 juni 2005 i Helsingfors. Förbundet grundades år 1935 och är en sammanslutning som strävar efter att främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorn genom ett samarbete mellan drygt 800 fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.


Les pressemeldingen her (pdf)

Les tale av Ekeman her (pdf)