Go to navigation

Referat

 

Kommunikationsgrupp

Møde i Reykjavik 23. januar 2009

Mødet holdes hos Vegagerdin i Borgartuni 7 i Reykjavik fra kl 09:00 – 17:00

 

Deltagere:

G. Pétur Matthiasson (IS) Formand/Ordførende

Mikkel Bruun (DK)

Anne Marit Øksenvåg Johansen (N)  

Malin Wallander (S)

 

Fraværende:

Súsanna Mc Birnie (FO) (deltager fra og med sommer 2009)

Petra Vallila (FI)

 

Dagsorden

 

1) Åbning af mødet og valg af referent

 

Petur bød velkommen. Mikkel blev valgt til referent.

 

Petur åbnede mødet med at snakke lidt om hvad gruppen skal gøre. Vi talte lidt om det ved kick-off mødet i oktober. Gruppen har tidligere været en temagruppe, som handlede om videndeling om NVF. Men i den nye periode er gruppen en selvstændig gruppe.

 

Opgaver: Støtte administrationen med at informere om NVF. Assistere med forskellige ting.

 

2) Gruppens rolle – hvordan skal man udføre arbejdet

 

Petur fortalte lidt om NVFs opbygning, med 16 udvalg, der har nationale repræsentanter. Det største formål er at afholde seminarer – ca. 1 årligt – og dele viden, til slut især på Via Nordica konferencen.

 

Kommunikationsgruppen har i den forbindelse en stor opgave i at implementere checklisten som stiller spørgsmål. Petur skriver til ledende ordførere med link til checklisten som en reminder.

 

Opgaver i øvrigt: Støtte administrationen med at informere om NVF. Assistere med forskellige ting.

 

Se i øvrigt side 328 på hjemmesiden om Kommunikationsgruppens opgaver. Det er blandt andet vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på vejvæsenet og vejsektoren, men hele trafik- og transportsektoren – huske, at vi har mange medlemmer fra kommuner og private firmaer.

 

Vigtigt, at vi er udviklingsorienterede og skriver til hinanden jævnligt med nye ideer. Også holde øje med især seminarerne, så vi kan fortælle de gode historier i hele Norden.

 

 3) Brochuren om NVF – som kan også bruges til stander på konferencer

 

Styrelsen har bedt kommunikationsgruppen producere en brochure om NVF samt en plakat.

Der findes en power point på side 1697, som kan bruges om udgangspunkt. Denne skal dog også opdateres. Deadline er august – se pkt. 4.

 

Mikkel laver oplæg til pris, antal, udformning og taler med Ditte Møller, om hun kan få tid til at hjælpe med layoutet. Kunne minde om den grønne brochure fra Danish Road Institute.

 

Der er sekretærmøde i april, hvor man må bestemme hvem der skal betale trykomkostninger + nogle timer til Ditte.

 

4) NVFs stand på BRA konferencen i Riga i August 2009

 

Forbundsstyrelsen har besluttet, at kommunikationsgruppen organiserer en stand. Thorir har bestilt plads. Han har kontakten.

 

Brochure. Opdateret Power Point. Skal bruge computer, projektor, lærred.

 

Gimmics – eventuelt spørge medlemmerne, om de har ting, de vil donere til standen (kuglepenne, mv.).

 

Vigtigt med bemanding – checke om vi kan komme med fra kommunikationsgruppen. Mikkel checker om Ditte kan komme med.

 

Anne Marit checker med et slå-ud lærred -  pris. Skal holde i en del år. Har fået umiddelbart tilbud på ca. 2000 N.KR + moms. For 1 X 2,5 m lærred med tryk.

 

5) Klima-Kommunikationsprojekt i København 2009; og samarbejde med miljøudskottet

 

Mikkel fortalte om ideen med en kommunikationsindsats i forbindelse med at København er vært for UNs klimakonference i december 2009. Der findes nu en projektplan, som Forbundsstyrelsen har godkendt. De har også sagt, de gerne vil finansiere op til 50.000 D.kr. til materiale om NVF og klima. Målet er at profilere Trafik- og Transportsektoren i Norden som lidt grønnere – at vi forsøger at reducere CO2.

 

Han har kontaktet Gerd Åström fra Vegvärket. Hun er ledende ordfører for Miljøutskottet. Dette skal holde møde i løbet af kort tid og beslutte om de skal holde et gemensamt seminar med Transport i Städer-utskottet i Danmark i 2009. Om de beslutter det, har Mikkel lovat at han og måske andre fra kommunikationsgruppen vil hjælpe til med kommunikationen omkring seminaret.

 

Mikkel har også talt med den danske ordførende for miljø, Lene Michelsen, om, at kommunikationsgruppen måske kunne have ideer til emner til seminaret i øvrigt:

 

Danmark: Rullemodstand – nye belægninger, som reducerer rullemodstand og dermed CO2 udslippet.

 

Norge: Ikke meget på udslip – mere på luftkvalitet. Anne-Marit skal checka med Sidsel Kålås og Sigmund Riis. Norge lancerer snart web-site, hvor man kan vælge bil efter CO2-udslip/miljøvenlighed. Kommunikationsmiljøprojekt i østlige Norge vedr. driver behavior – at man kan spare CO2 ved at køre på rette måde.

 

Island: Petur checker med Matthildur Stefansdóttir og Helga Aðalgeirsdóttir.

 

Måske også ITS – især i Sverige – med miljøvinkel. Malin checker dette. Også ”Forbifart Stockholm”-projektet – forbedret miljø image.

 

Sverige: Malin checker mht. dækbranchen og CO2 i Sverige.

 

Finland: Petra bedes checke, om der er finske bidrag/ gode historier.

 

Huske at checke Miljøutskottets virksomhedsplan ift. arbejdsområdet

 

Næste fase: Mikkel sender forslag til seminarhistorier til Gerd og Lene og Henrik.

 

Alle checker i deres lande efter historier om CO2-reduktion.

 

Mikkel laver et oplæg til budget for brochure og plakater + gimmicks (frøposer/dækmåler/isskraber).

 

Mikkel ser på, at opdatere projektplanen, hvis der kommer gementsamt seminar i Danmark.

 

6) Piarcs Roads/Routes – nordiske bidrag

 

Vi forsøger at lave en plan for, hvordan hvert land løbende checker efter artikler til Routes/Roads – Piarcs magasin. Petur taler med Sanne Kolomainen, som jobbar i Paris om deadlines og temaer, form og indhold.

 

Alle bør kigge efter artikler, som kan oversættes til engelsk og komme i bladet.

 

Måske kan vi skrive lidt om miljø og seminaret i Danmark (hvis det kommer).

 

Måske kan vi også bruge noget af indholdet til Nordic-magasinet.

 

 

7) NVFs hjemmeside, trafik og målsætning.

 

Petur gennemgik de forskellige features på hjemmesiden. Herunder kalenderfunktion, nyheder og udvalgenes undersider.  Han udleverede statistik fra oktober til januari.

 

Statistik: Besøgtallene er stigende. Det bliver måske endnu bedre, efter at Petur har sendt nyhedsmail til alle medlemmer. Der er ca. 800 abonnenter.

 

Kommunikationsgruppen kan gøre lidt reklame i landene for Nyhedsbrev – link til page 735.

 

Vi bør fortsætte samarbejdet med Vejsektoren.dk og både Sverige, Norge og Finland bør se, om det er muligt at etablere samarbejde om nyheder mellem web-siderne, også intranet-sider.

 

Måske også linke til internationale konferencer og nyheder – ligesom http://www.vejsektoren.dk

 

Vigtigt at reklamere for hjemmesiden i vores organisationer.

 

Kommunikationsgruppen skal kunne coache medlemmerne i de olika landene med hensyn til det tekniske. Der findes en vejledning på siden.

 

 

8) NVF stand på vinterkongressen i Kanada

 

Vi kan genbruge materialet fra Riga. Petur checker med Sanna, om NVF kan deltage gratis under Piarc.

 

9) Eventuelt

 

Petur sender kode, så vi kan komme ind på hjemmesiden og blandt andet sende mail til ordførende.

 

Malin spurgte, om NVFs hjemmeside kan profilere ITS konferencen  21-25. september 2009. Vi kan lægge det i kalenderen og lave en nyhed. Lægge brochure som pdf under ITS-udvalget.

 

Mikkel fortæller om Terra-netværk – Transnationalt samarbejde – Minnesota – Norge, Sverige og mange private. Petur spørger sekretærene om det er muligt at udstationere en person til projektet, ligesom man har det i Piarc med Sanna. Men måske skal Danmark så betale en stor del, da de ikke medfinansierer Sanna.

 

Data-statistikker. Mulighed for videndeling via NVF? Petur spørger styrelsen, om det ikke er en god idé at have en linksamling med statistikker for transport- og trafik på hjemmesiden.

 

Kommunikationsgruppen ønsker, at vi får en stand-in, som kan deltage i møder, hvis ikke de faste medlemmer kan. Petur spørger styrelsen, om der er nogen problemer i det.

 

Næste møde:

 

Formentlig i København medio maj måned. Beror på om vi skal assistere med at planlægge seminar i Danmark i høsten.