Go to navigation

Møde i Kommunikationsgruppen, Reykjavik, 4-5. september 2008.

Deltagere: G. Pétur Matthiasson, (IS) Marit Due Langaas (N) og Mikkel Bruun (DK) - Referent.

Afbud: Malin Wallander (S), NN (FI), NN (FO).

Mødet afholdtes hos Vegagerdin i Reykjavik, i forbindelse med Kick Off mødet sammesteds.

Der var tale om et frokostmøde uden egentlig dagsorden. I frokosten deltog endvidere den Islandske vejdirektør, Hreinn Haraldsson og sekretærgruppen, med deltagelse fra Sverige, Finland, Norge, Færørene, Island og Danmark.

Kommunikationsgruppen mangler endnu sin endelige sammensætning, idet der endnu ikke er udpeget medlemmer fra Finland og Færørene, og da Marit Due Langaas kun er midlertidigt medlem, indtil et norsk medlem udpeges.

I øvrigt enedes deltagerne om, at det ville være en god idé, hvis der var 2 officielle repræsentanter fra hvert land, den ene som suppleant. Medlemmerne bedes undersøge, om det kan lade sig gøre at finde en suppleant.

Mikkel Bruun orienterede sekretærgruppen om Kommunikationsgruppens opgaver, som kan deles i to kategorier; den praktiske og den strategiske. Det betyder, at Kommunikationsgruppen både bidrager med praktisk hjælp, for eksempel i forbindelse med seminarer og hjemmeside, og strategisk udvikling af NVFs kommunikation, f.eks. med rådgivning til Forbundsstyrelsen om policies ift. pressen.

Marianne Worm fra Danmark foreslog, at NVF kan spille en aktiv rolle i forbindelse med afholdelsen af United Nations Climate Change Conference, COP15 , i København, 30. nov- 11. dec. 2009. 

 (Klik på billedet for mere info)

 

Mikkel nævnte, at Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, allerede har planer om at deltage aktivt i forhold til miljø & klima, som er et temaområde på Instituttet. Det handler blandt andet om en stor udstilling på Kongens Nytårv i centrum af København.

Marianne påpegede, at vejsektoren måske risikerer at blive syndebuk mht. CO2-emmissioner, og at det vil være fornuftigt at imødegå dette proaktivt ved at servere nogle gode historier for pressen. Det betyder i praksis, at NVF-udvalgene, i stedet for at afholde et traditionelt seminar om klima i København, kunne målrette deres arbejde mod pressen og offentligheden, og for eksempel præsentere gode historier på "speed-sessions" og på pressemøder/udstillinger. Sekretærgruppen og kommunikationsgruppen enedes om, at det var en god mulighed for at profilere NVFs udvalgsarbejde. Marianne og Mikkel taler med kolleger, herunder Vejdirektoratets pressechef, om sagen.

Per Håkon Appel fra Finland foreslog, at NVF snarest udvikler en ny, god brochure. Mikkel præsenterede en ny brochure fra Vejteknisk Institut, som Ditte Møller har designet. Mikkel vil spørge, om hun er interesseret i opgaven.

Mødet sluttede umiddelbart før Kick-off mødet, hvor deltagerne blandt andet blev indivet i den nye hjemmesides lyksageligheder.

Pétur ser på, hvor og hvornår Kommunikationsgruppen samles igen.