Go to navigation

NVF’s temagruppe for universell utforming/tilgjengelighet for alle holdt seminar torsdag 19. april i Svolvær i Lofoten i Nord-Norge. Svolvær viste seg i sin fineste vinterdrakt, og hotellet bød på en praktfull utsikt over Lofoten. Seminaret samlet 30 engasjerte deltakere, både fra kommuner, Statens vegvesen og næringsdrivende. Seminaret inneholdt både erfaringer fra lokale prosjekter med universell utforming og innlegg om ulike løsninger i Norden. Program med presentasjonene:

-- Velkommen og presentasjon
Bjørn Kåre Steinset - Nordisk Vegforum og Johan Weydahl, Vågan kommune

-- Universell utforming på hele reisen Ingrid Rindal Øvsteng – Vegdirektoratet/ Nordisk vegforum

-- Hva skjer lokalt?
Sortland bussterminal og viktigheten av samarbeid om planlegging av kollektivtransport , v/ Jan Paulsen, Nordland ftlkeskommune og Kristine Røiri, Sortland kommune - Gamle terminalbilleder, Sortland bussterminal
Svolvær torg – Ikke universelt, men forbedres – Svein Christiansen
Byplan Svolvær – innlegg fra Gunhild S Eidsvik og Johan Weydahl

-- Tilskuddsmuligheter og vegvesenets strategi – Randulf Kristiansen - Statens vegvesen, region Nord

-- Løsninger i Norden – Likheter og ulikheter Karin Renström, Vectura – Sverige/Nordisk vegforum

-- Hva er tilgjengelighetsrevisjon? v/ Anne Laurentius – Vejdirektoratet/ Nordisk vegforum

-- Kvalitetsnivå for funksjonshindrede i kollektivtrafikken v/ Anette Rehnberg – Trafikkverket-Sverige/Nordisk vegforum

-- Assistanse til svaksynte i trafikken – Innlegg ved Kristin Kråkenes Statens vegvesen – midt Norge/Nordisk vegforum