Go to navigation

 

”Beläggningens gröna framtid”

Program

Mötesordförande hälsar välkommen
Per Centrell, Ramböll 

Presentation av NVF, utskott Beläggningar 
Henrik Sjöholm, Skanska

Grundläggande principer

LCA – vad är det och hur kan det användas?
Bo Svedberg – Ecoloop 
Susanna Toller - KTH
     
Historisk tillbakablick – vad har Trafikverket gjort? 
Jan-Erik Lundmark – Trafikverket 

Kan man miljömärka beläggningar? 
Gun Nycander - Miljömärkning Sverige 

Paus
  
Vad görs idag – vad görs imorgon?

Hur arbetar Trafikverket med energieffektivisering
Åsa Lindgren – Trafikverket 

Göteborgs stads miljöarbete
Urban Ledin – Göteborgs stad

Vad vill beläggningsbranschen?
Per Centrell - Ramböll

Lunch

Praktiska miljöförbättringar

Bitumen – LCI (livscykelinventering)
Timo Blomberg - Nynas

Återvinning – NVF utskott beläggnings huvudämne 2010
Björn Kalman - VTI

Energisnåla beläggningar
Torbjörn Jacobsson - Trafikverket
 
Paus
 
Dagens verktyg

Inspel från Norge
Roar Telle – Veiteknisk Institutt (Norge)
 
Ett LCA-verktyg som prövats av Trafikverket 
Roger Lundberg – NCC

Energiåtgång i asfaltbeläggningar
Kristina Martinsson – Trafikverket


Avrundning av dagen –
möjligheter till egna inlägg eller att ställa frågor.