Go to navigation

”Finns det goda vägarbetet”?

Att påverka säkerhet vid vägarbete!

Den 3-4 November 2011 samlades intressenter från de nordiska länderna för att utväxla
erfarenheter och nya tankar kring säkerhet på väg.

På seminariet deltog representanter från de nordiska trafikmyndigheterna, specialister, entre-prenörer, arbetstagarorganisationer, trafikantorganisationer och branschföreningar – Kort sagt alla som berörs av vägarbeten.

Tema är ”Finns det goda vägarbetet”?

Seminariet omfattade intressanta inlägg med paneldebatt kring följande fråge-
ställningar:
• Hur skall vägarbetet utföras för att vara säkert och effektivt för alla?
• Vad kan vi gemensamt göra för säkerheten?
• Finns det goda vägarbetet?

Program:

Tid

Tema

Vem

 

3 November (Dag1)

 1100-1115
 Inledning

Moderator Ulf Helldal, Svevia (SE)

 1115-1200
 Statistik
Olyckor
HMS (Hälsa/Miljö/Säkerhet)

Eva Liljegren, Trafikverket (SE)
Arvid Løver, Statens Vegvesen (NO)

 1200-1300
 Lunch
 
 1300-1320
Vägarbetaren – ”En dag på jobbet” Ingemar Jansson, Svevia (SE)
 1320-1400
Rapport från SEKO – arbetsmiljö-undersökning gällande vägarbeten Björn-Inge Björnberg, SEKO (SE)
 1400-1415 PAUS
 
 1415-1530
Presentation och demonstration av ny utrustning för vägarbeten
Patrik Lidström, Svevia (SE)
 1530-1630

Entreprenörens syn på säkerhet vid vägarbete
ITS-baserat säkerhetssystem för APV (arbete på väg)

Odd Willy Mathisen, NCC (NO)
Gösta Ljungdahl, Svevia (SE)
 1630-1745
Fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder
Väghållarens syn på säkerhet vid vägarbete
Trafikverket (FI)
Albert Nielsen, Vejdirektoratet (DK)
Ulf Danielsson,Trafikverket (SE)

 

4 November (Dag2)

 0900-0930
Brancheforeningen for Trafiksikker-hed og Vejservice

Michael Stisen, formand for Branche-
foreningen samt Arkil A/S (DK)

 0930-1015
Trafikantens syn på vägarbete
Anita Ihs, VTI (SE)
 1015-1030
PAUS
 
 1030-1200
Paneldebatt
Slutsummering
 Alla