Go to navigation

INSPIRE TRANSPORTNETT

Afholdt den 24. oktober 2011 i Jernbaneverket, Oslo af NVF IKT-udvalget

Præsentationer kan downloades her:

Bakgrunn: Hva er Inspire Transportnett? Hvordan skal dette implementeres?
Statens Kartverk v/ Kåre Kyrkjeide
Statens Kartverk v/ Tore Abelvik

Teknisk: Hvordan bygges Transportnettdatasettet opp, hvordan implementeres det i praksis i Statens vegvesen:
Statens Vegvesen v/ Knut Jetlund m.fl.

Status fra Sverige, Finland og Danmark
Ingemar Halvorsen, Sektionschef, Trafikverket, Sverige
Matti Raekallio, Datachef, Trafikverket, Finland
Lise Gerd Pedersen, Vejdirektoratet, Danmark
Lars Storgaard, Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmark