Go to navigation

Seminarium om Universell Utformning hölls i Stockholm 15 september

Agendaen:

Kollektivtrafik: Tillgänglighet och miljö Målet är inte mer kollektivtrafik. Målet är mindre biltrafik! Kan tillgänglighetsåtgärder öka kollektivtrafikens attraktionskraft? Vilka är åtgärderna?

Tillgänglighet och estetik – vänner eller fiender?Varför blir det så ofta otillgängligt när det ska göras fint? Kan estetik och tillgänglighet finnas samtidigt?

  • Exempel Stockholm, Catarina Nilsson og Ingegerd Forss Stockholm stad Tillgänglighetsprojekt, studiebesök (billeder):

     

 Susanne Nordbakke holder sit indlæg.