Go to navigation

Seminar Universell utforming på Færøerne

Vælkomin.

Forholdene for bevegelseshemmede i det færøyske samfunn
Leila Solmunde, Færøyene

Arbeid i NVF med Universell utforming
Bjørn Kåre Steinset, Norge 

Danske anbefalinger om kantstein, ledelinjer, helninger, oppmærksomhedsfelt og annet
Jacob Deichmann, Danmark

Nordiske anbefalinger. Idékatalogen – ledelinjer, gangfelt og busstoppesteder
Karin Renstrøm, Sverige

Norske anbefalinger og eksempler
Bjørn Kåre Steinset, Norge

Krav til tilgjengelighet i Sverige. Enkle tiltak. Boverkets forskrifter.
Anette Rehnberg, Sverige 

Tilgjengelighet og vegvedlikehold i Finland
Erika Helin og Ari Liimatainen, Finland

Tilrettelegging av universell utfroming i forbindelse med kollektivtrafikk
Wolfgang Liepack, Sverige

Tilgjengelighetsrevisjoner – hva er det?
Jacob Deichmann, Danmark

Oppsummering
Marit Liv Solbjørg, Norge

Befaring i Torshavn med rullestole og blindestaver
Guidet tur i Torshavn. Underveis var der kommentarer av Jacob Deichmann