Go to navigation

Utskott för Strategisk Planering ordnar

 

Seminarium Godsdistribution och lokalisering

 

 

Torsdag 27 oktober 2011 12.00 – Fredag 28 oktober 13.00

 

Se program

Præsentationer:

Den 27. oktober: Rikard Engström, Fredrik Bergström, Raymond Siiri 1 & 2,Olav Eidhamer, Christoffer Widegreen, Jürg Berger og Sven Bugge, Søren Saugstrup Nielsen, Lena Larsen

Den 28. oktober: Kent Lumsden, Erica Kronhöffer, Anne Madslien, Oskar Kleven, Petter Hill, Carsten Sachse, Markus Pöllänen, Søren Saugstrup Nielsen

 

Plats:    Radisson Blu Scandinavia hotel Göteborg

http://www.radissonblu.se/hotell-goteborg/laege

 

Anmälan om deltagande 27 – 28 oktober sker till sofia.meyer@trafikverket.se

Senast 15 september 2011. Ange ev specialkost.

Konferensavgift för seminariet 27-28 oktober är: 2.800 svenska kronor.

 

Uppgifter för inbetalning av deltagaravgift:

Betalningsmottagare:     Nordiskt Vägforum, c/o Trafikverket, SE-781 89 Borlänge

Bankgiro                       5249-1941

Plusgiro                        25 21 75-5

Bank                Handelsbanken, Box 191, SE-781 22 Borlänge

IBAN               SE02 6000 0000 0003 3555 9492

SWIFT             HANDSESS

Betalningsreferens         Personens namn, NVF21, 2011-10

Betalning senast 30 september.

 

Hotellrum inkluderas inte i konferensavgiften utan bokning av hotell sker av var och en via särskilt formulär som erhålls efter anmälan. Det finns ett antal enkelrum reserverade på hotellet där konferensen hålls. För att säkert erhålla garanterat pris boka hotellrum senast 15 september.