Go to navigation

Program:

Mötesordförande hälsar välkommen Per Centrell, Ramböll

Presentation av NVF, utskott 33 Henrik Sjöholm, Skanska

Erfarenheter från utförda projekt

Smala körfält och trafiksäkerhet Torsten Bergh, Trafikverket

Utformning- det svåra uppdraget Cecilia Orosz Ramböll, Anders Wengelin, Trafikverket

Erfarenheter ur beläggningsperspektiv Jan-Erik Lundmark, Trafikverket

Utredning av befintliga konstruktioner för 2+1 Håkan Jansson Trafikverket, Peter Ekdahl Ramböll

Dimensionering av vägar med smala körfält Carl-Gösta Enocksson, Trafikverket

Beläggningsteknik för smala körfält

Hur påverkas slitaget av dubbdäck Torbjörn Jacobson Trafikverket

Spårbildning på grund av ökad trafikkoncentration Richard Nilsson, Skanska

Verktygslådan för effektivt underhåll Mats Wendel, Trafikverket

Praktiska utföranden smala körfält

Ombyggnation av befintliga vägar Peter Svensson, Peab

Hur löser man trafiksituationen på underhållsprojekt Bengt Wikberg, Trafikverket

Effektivt utförande av underhållsbeläggning Håkan Hakeröd, NCC

Funktionskrav för smala körfält Tomas Winnerholt, Trafikverket

Paneldebatt

Trafiksituationen Gunnar Wikström, Trafikverket

Dimensionering och vägytekrav Tomas Winnerholt, Trafikverket

Regelverk beläggning Kenneth Lind, Trafikverket

Sammanfattning Per Centrell, Ramböll