Go to navigation

Det andet forbundsmøde i perioden 2008-2012, blev holdt på Hotel Scandic Slussen, i Stockholm d. 25. november 2010.
Der var 31 deltagere, fra forbundsstyrelsen, ledende formænd og sekretærer af NVF udvalg, m.m.
Referat fra mødet, samt præsentationer kan man læse her.