Go to navigation

InnkallingÅpning (pdf)
velkommen v/ Olafur Bjarnason, Island (Reykjavik kommune)

NVF sitt arbeid med Universell utforming (pdf)
v/ Bjørn Kåre Steinset, Norge (Statens vegvesen) og leder i NVF-utvalget

Tilgjengelighet for alle/universell utforming i Reykjavik (pdf) 
Guðmundur Magnússon formand for Islands handikapforening

Universell utforming av kryssingssteder - nordisk sammenligning (pdf)
v/ Karin Renström, Sverige (Uppsala kommune)

Danske anbefalinger for ledelinjer, fotgjengerfelt og busstoppesteder (pdf)
v/ Anna Laurentzius, Danmark (Vejdirektoratet)

Norske anbefalinger i ny veileder om universell utforming og noen eksempel fra en kommune (pdf) 
v /Ingrid R. Øvsteng, Norge (Vegdirektoratet)

Tilgjengelighetsrevisjoner og revisorer i Danmark  (pdf)
v/ Jacob Deichmann, Danmark (Rambøll)

Shared Space - attraktive byrom for alle (pdf) 
v/ Roger Johansson, Sverige (SWECO)

Tilrettelegging av universell utforming i forbindelse med kollektivtrafikk (pdf)
v/ Wolfgang Liepack, Sverige (Malmö kommune) og
Anette Rehnberg, Sverige (Trafikkverket)

Drift og vedlikehold av universelt utformede områder (pdf) 
v/ Erika Helin, Finland (Närings-, trafik- och miljöcentralen)

Eksempel fra Trondheim (pdf) og sanntidsinfo (pdf)
v/ Kristin Kråkenes, Norge (Statens vegvesen)

Gode eksempel fra andre byer og inntrykk fra Reykjavik (pdf) 
v/ Roger Johansson, Sverige (SWECO)

Att orientera sig med telefon (pdf) 
v / Oscar Grönvall, Sverige (Tyréns AB)
og Orientering om diverse forskningsprosjekt knyttet til tilgjengelighet for alle/universell utforming (pdf) 
Anette Rehnberg, Sverige (Trafikverket)

Oppsummering og avslutning (pdf)
v/ Bjørn Kåre Steinset, Norge (Statens vegvesen)