Go to navigation

2011 års Trafiksäkerhetsforum

 

1. Välkomna Marcus Merin Kommunikationsministeriet,
ny trafiksäkerhetsplan för Finland, fi

TRAFIKSÄKERHETSLÄGE OCH TREND

2. Ett optimerat norden, Lars Ekman Trafikverket, se

3.
Dypanalyser av ulykker i åbent land, Sven Krarup
Nielsen, Vejdirektoratet, dk

4. Udvidet dødsulykkesstatistik, Mette Fynbo,
Vejdirektoratet, dk

AUTOMATISK HASTIGHETSKONTROLL, ATK

5. ATK i Danmark, Tove Hels, DTU Transport , dk
6. ATK på sträcka, Riikka Rajamäki, VTT Technical
Research Centre of Finland, fi
7. Sträcknings ATK, resultat från Norge,
Arild Ragnøy/Guro Ranes, SVV Vegdirektoratet, no

TS-ÅTGÄRDER
8. Kontinuerlig och interaktiv ts-planering i
kommunen och regioner, Christel Kautiala, Destia, fi
9. Koululiitu - trygg skolväg, En objektiv metod för
att bedöma trafiksäkerheten på skolvägar!
Teemu Kinnunen, Ramboll, fi
10. Väckningslinjer, Svante Berg Ramböll, se
11. Road marking, sinus rumble strips and
combinations, Gunnar Strøm,
Cleanosol Contracting Group, no

FREDAG 13 MAJ

TS-INSPEKSJON/REVISJON
12. TS-revision i Sverige efter EU direktiv eller ISO
39001, Lars Ekman, Trafikverket, se
13. Spårvagn och trafiksäkerhet, hur går det ihop?,
Roger Johansson SWECO, se
15. TS inspeksjoner – eksisterende veg Prioritering
av trafikksikkerhetstiltak etter nytte/kost
vurderinger. Anders Gaardbo, Vejdirektoratet, dk
16. TS inspeksjoner – eksisterende veg. Prioritering
av trafiksäkerhetsåtgärer med TARVA, Kjell Lind,
Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten, fi

SHARED SPACE
17. Shared Space, Ruut-Maaria Mattson, Ramboll, fi
18. Case Östersundom - Shared Space i Helsingfors,
Sari Piela Helsingfors stad, fi
19. Shared Space i Norge, aktuella tillämpningar i
Michael Sørensen, TØI, no
20. Attraktiva stadsrum för alla – Shared Space,
Roger Johansson SWECO, se

ANALYS
21. Hög hastighet kräver fortfarande liv,
Erik Rosén, Autoliv Research, se
22. Trafiksäkerhet och väjningsbeteende
cykelöverfarter, Åse Svensson Lunds Universitet, se
23. Bilbältesanvändning i dödsolyckor,
Kenneth Svensson, Trafikverket, se

Avslutning och välkommen till:
Via Nordica i Reykjavik i Island den 11-13 juni 2012,
Auður Þóra Árnadóttir, Vegagerdin, Island

Länk till Via Nordica 2012 ->

Länk till info om Åbo ->