Go to navigation

ITS-konferanser

NVF ITS har som regel to nordiske samlinger hvert år.

  • Seminar og utvalgsmøte på høsten
  • Studiebesøk og utvalgsmøte på høsten

I tillegg kommer Nordisk kongress hvert fjerde år og diverse møter og ulike aktiviteter i de nasjonale utvalgene.

Seminar og studiebesøk

Finland, Nagu 30.08-01.09.2010 Seminar "ITS i Tunnlar"

Sverige, Gøteborg 26.-28.05.2010

Island, Stykkishlomur 03.-05.06.2009