Go to navigation

Åbent seminar om svage trafikanter

- Foredrag, besigtigelse og workshop –

 

 

 

Dato: 27-28. maj 2010

Hvor: DGI-byen i København. www.dgi-byen.dk.

Arrangør: NVF-udvalg: Udformning af veje og gader.

Der blev også afholdt et NVF-udvalgsmøde onsdag d. 26 maj i NVF‘s udvalg udformning af veje og gader. Billeder fra mødet kan findes her.

Deltagerliste

 

Tilgængelighed

”Shared space" och människors förmåga, lagstiftningens krav, mänskligt beteende och utformning samt andra länders hantering av dessa aspekter

/ Malin Rosén, Sweco Infrastructure AB.

Praktiske eksempler fra Reykjavík.

/ Guðmundur G. Hallgrímsson, Hnit Consulting Engineers.

/Christina Merwald, Via Trafik.

/ Janus Steen Møller, Københavns kommune.

 

Besigtigelse til fods i centrum af København

Følg en tilgængelighedsrute og oplev løsninger for færdselshandicappede og svage trafikanter i praksis. Billeder fra besigtigelsen er her.

 

Ældre og trafik

/ Dorthe Gyldenlund Råby, Odense Kommune.

         / Mirjana Saabye, Ældre Sagen.

 

         / Marlene Rishøj Kjær, Vejdirektoratet.

 

          Pilottest i trafikmiljö med gående med kognitiva funktionsnedsättningar.

 

/ Katarina Nordin, Cogna Studium.

 

Cykeltur i København  

Morgentrafikken i København på cykel. Billeder fra cykelturen er her.

 

Mest med cykler…..

/ Anna Niska, VTI.

/ Finn Harald Amundsen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet.

         / Jaakko Ylinampa, stadsingenjör i Uleåborg.

 

Workshop om cykeltrafik

        / Thomas Gätke, Københavns Kommune.

 

Oplæg med fokus på cyklister og trafikale løsninger. Herefter drøftelser i mindre grupper samt opsamling.

/ Troels Andersen, Fredericia Kommune.